Nail Art: My Love Is Pink

0
Skill Level (Cấp Độ): INTERMEDIATE (Trung cấp)
Technique (Kỹ Thuật): OMBRE NAIL ACRYLIC SCULPTURING (Đắp bột Ombre )
Products (Sản Phẩm): Acrylic powder, clear powder, nail stickers, rhinestones (đá đính móng)

nails HTV NAILS
photos HUỲNH THANH TRUNG
photo retouching CAO MINH THIỆN
model VŨ NGỌC THY ANH

Ngón 1

Bước 1: Đắp bột hồng tới giữa móng.
Bước 2: Phủ bột màu da lên nửa móng còn lại, sau đó đắp bột clear lên hết móng.
Bước 3: Sử dụng decal chữ dán lên móng.
Bước 4: Đính đá, sơn top gel để hoàn thành tác phẩm.

Ngón 2

Bước 1: Sử dụng bột màu da đắp móng. Dùng dao cắt bột cắt như hình.
Bước 2: Sử dụng màu hồng đắp tiếp theo, cắt bột như hình.
Bước 3: Sử dụng màu trắng cắt tiếp theo.
Bước 4: Sử dụng màu hồng đắp tiếp theo. Cuối cùng đắp thêm clear toàn bộ móng.