Nail Art: If Only

0

vietbeauty-nail-art-HN0A2691-OK

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

vietbeauty-nail-art-up

Bước 1: Sơn móng màu nâu nhạt.
Bước 2: Vẽ hai hình màu cam.
Bước 3: Sơn màu nâu ở giữa màu cam.
Bước 4: Vẽ lá màu nâu.
Bước 5: Sơn lớp màu tím nhạt.
Bước 6: Kẻ sọc tạo hoa văn.
Bước 7: Sơn bóng.
Bước 8: Vẽ 2 hoa viền trắng ở trên.