Nail Art: Forever And Ever…

0
1049

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu hồng tím.
Bước 2: Phối màu và vẽ cánh hoa.
Bước 3: Hoàn chỉnh cánh hoa.
Bước 4: Sơn bóng.
Bước 5: Đính đá.