NAIL ART: BLOOMING FLOWERS

0

nails HTV NAILS
photos HUỲNH THANH TRUNG
photo retouching CAO MINH THIỆN

Bước 1: Sơn móng màu hồng.
Bước 2: Sử dụng nhiều màu làm loang.
Bước 3: Sử dụng màu trắng vẽ các cánh hoa ngay góc móng.
Bước 4: Vẽ đường viền, chấm bi. Cuối cùng sơn gel top coat để hoàn thành mẫu vẽ.