Mùa thu lá bay (Autumn Leaves)

0


Nails, Makeup & Hair:
KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographers: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Model: POKIN YEUNG

Step 1: Apply nail tips. File tips as desired.
Bước 1: Gắn móng tay giả rồi dũa theo ý thích.


Step 2:
Paint nails with red nail polish (as shown in the picture).
Bước 2: Sơn màu nước sơn đỏ đậm.

Step 3: Draw autumn leaves in different colors.
Bước 3: Vẽ lá mùa thu đủ màu.

Step 4: Make a gel leaf for each finger as the focus point.
Bước 4: Tạo điểm nhấn cho mỗi ngón bằng cách vẽ lá hay hoa.

Step 5: Use a nail brush to apply glitter.
Bước 5: Dùng cọ để quét kim tuyến lên móng.

Step 6: Apply a thin layer of clear gel and let it set in a UV nail dryer for a couple of seconds.
Bước 6: Quét lớp mỏng gel không màu rồi hơ móng trong máy UV nail dryer khoảng vài giây.


Móng hoàn tất.