Kính Dâng Mẹ

0
436

“Kính Dâng Mẹ” – a great music video honoring mothers & “Vu Lan” festival.

Singer, writer, composer: Quốc Võ

Actors and actresses: Vân Anh Lê, Minh Lê, May Nguyễn