I’m Yours

0
131


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu hồng nhạt.


Bước 2: Sơn đỏ đầu móng.


Bước 3: Viền lớp màu hồng bên cạnh.


Bước 4: Thêm lớp hồng nhạt hơn.


Bước 5: Chấm bi trắng.


Bước 6: Gắn hình trái tim lên móng.


Bước 7: Đính hạt vàng viền trái tim.


Bước 8: Gắn thêm hột trắng trang trí.