Gift for you‏

0
190


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu vàng nhạt.


Bước 2: Vẽ hình gợn như những đám mây màu trắng.


Bước 3: Thêm hình đám mây.


Bước 4: Vẽ 2 đầu nơ.


Bước 5: Hoàn chỉnh 2 đầu nơ.


Bước 6: Vẽ hình dây ruy băng ở đuôi nơ.


Bước 7: Chấm bi.


Bước 8: Đính đá.