Đơn sắc | Monochrome

0
530

nail-art-

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

up-layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu hồng nhạt.
Bước 2: Vẽ màu đen xéo 2 đầu móng.
Bước 3: Thêm 1 lớp màu nhạt.
Bước 4: Vẽ thêm lớp màu đen.
Bước 5: Sơn bóng móng.