Biển Xanh | Ocean Blue

0
218

 nail-up-art

Nails: KELLY PANG
Model: TRANG JENNY
Makeup: QUÂN NGUYỄN
Photography: NGUYỄN LONG

nail-up-layout-8-1

Bước 1: Sơn topcoat.
Bước 2: Sơn móng màu xanh.
Bước 3: Dùng bột acrylic vẽ cánh hoa.
Bước 4: Hoàn thiện cánh hoa ngoài.
Bước 5: Thêm 1 lớp cánh hoa ở trong.
Bước 6: Vẽ thêm 1 hoa nhỏ bên cạnh.
Bước 7: Thêm 1 hoa nhỏ hơn ở đầu móng.
Bước 8: Chấm bi trắng.
Bước 9: Sơn bóng móng.
Bước 10: Đính hạt nhỏ lên móng.
Bước 11: Thêm hạt lớn.

up-g