Advertising

Trang Vị trí Kích thước (Pixel) Thời gian Giá
 Trang chủ  top_banners  680 x 80
home-banner-right 190 x 160
home-banner-left 300 x 250
top_footer 242 x 89
bottom_footer 242 x 89
home_slider_left 320 x 450
home_slider_center 650 x 160
home_slider_center_2 470 x 116
 Trang chi tiết tin
 Trang chi tiết sản phẩm
 Trang chi tiết rao vặt